چت

باران چت

<!DOCTYPE HTML>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://www.rumbaruni.ir/xmlrpc?rsd" />
<script type="text/javascript" src="http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/g.other.v3.js"></script>
<script>

    function c_$(id){
        return document.getElementById(id);
    }
    
            //if (parent.frames.length) top.location.href= document.location;
        
    setTodayDate = function(){
        document.write('چهارشنبه 18 بهمن 1396');
        /*1574620*/    }

</script>                <div style="border:1px solid #888;position:fixed;left:0px;top:0px;width:120;z-index:9999;background:#FFF;cursor:pointer"  id="mihan_page_advert">
                    <div style="direction:rtl;text-align:right;padding-right:5px;line-height:18px;font-size:11px;color:#555" onclick="document.getElementById('mihan_page_advert').style.display='none'">
                        <img src="http://static.mihanblog.com//public/images/publish/advert_close.gif"  /> تبلیغات                    </div>
                    <div style="width:120px;height:240px">
                        <iframe frameborder="0" width="120px" height="240px" src="http://mihan.ads.sabavision.com/showads.php?posid=42" scrolling="no"></iframe>                    </div>
                    <div style="margin-top:0px;border-top:5px solid #888;">
                        <iframe frameborder="0" width="120px" height="40px" src="http://mihan.ads.sabavision.com/showads.php?posid=229" scrolling="no"></iframe>
                            </div>
                </div>

                <script>
    try{
        var commentCnt = new Array();
        commentCnt[1]='5';commentCnt[2]='0';commentCnt[4]='0';commentCnt[5]='1';commentCnt[8]='3';commentCnt[9]='0';commentCnt[10]='0';commentCnt[12]='0';commentCnt[13]='3';commentCnt[14]='0';commentCnt[15]='0';commentCnt[16]='0';commentCnt[17]='0';commentCnt[18]='3';commentCnt[19]='27';    } catch(e){}
    
    newComment = function(post_id){
        try{
            window.open('/post/comment/'+post_id,'comment','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=480px,height=540px');
        } catch(e){}
    }
    setCommentCnt = function(post_id){
        try{
            if(commentCnt[post_id]){
                document.write(commentCnt[post_id]);
            } else {
                document.write(0);
            }
        } catch(e){}
    }
</script><script>

    statInfo = new Array();
    setStatVar = function(index,value){
        statInfo[index] = value;
    }
    getStatVar = function(index){
        if(statInfo[index]) document.write(statInfo[index]);
    }
    
    setStatVar('total_post','15');
    setStatVar('total_author','0');
    setStatVar('modify_date','جمعه 22 خرداد 1394');
    
    setStatVar('today_view','365');
    setStatVar('yesterday_view','602');
    
    setStatVar('this_month_view','14647');
    setStatVar('last_month_view','11266');

    setStatVar('total_view','31676');
    setStatVar('last_view_date','چهارشنبه 18 بهمن 1396 (15:36)');    
</script><script>
    messageForm = function(post_id){
        try{
            window.open('/message','message','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=480px,height=550px');
        } catch(e){}
    }
</script><script>
    linkdailyForm = function(){
        try{
            window.open('/linkdaily/new','linkdaily','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=460px');
        } catch(e){}
    }
</script><script>

var MihanblogShopAdsArray = new Array();

function GetMihanBlogShowAds(){
    if(MihanblogShopAdsArray.length){
        var adsTarget = 'MihanblogShopAds';
        var containerWidth = document.getElementById(adsTarget).offsetWidth;
        if(containerWidth>=200){
            var adsCnt = parseInt(containerWidth / 200) ;
            if(adsCnt>MihanblogShopAdsArray.length){
                adsCnt = MihanblogShopAdsArray.length ;
            }
//            var OneAdsWidth = parseInt(containerWidth / adsCnt) ;
            var OneAdsWidth = containerWidth / adsCnt ;
            if(OneAdsWidth>400){
                OneAdsWidth = 400 ;
            }
            var OutHtml = '';
            var img = '';
            var link = '';
            var title = '';
            var description = '';
            var imgWidth = 70;
            if(OneAdsWidth>230){
                imgWidth = 80;
            }
            if(OneAdsWidth>300){
                imgWidth = 90;
            }
            for(adsOne=0;adsOne<adsCnt;adsOne++){
                
                img = MihanblogShopAdsArray[adsOne]['img'];
                link = MihanblogShopAdsArray[adsOne]['link'];
                title = MihanblogShopAdsArray[adsOne]['title'];
                description = MihanblogShopAdsArray[adsOne]['description'];
                
                OutHtml += '<td style="background-color:#FFF;width: '+OneAdsWidth+'px;border:1px solid #f00;margin:0px 0px;font-size:11px;font-family:tahoma;padding:2px;margin:0px 0px;font-size:11px;border: 1px solid BurlyWood; padding: 1px; height: '+(imgWidth+25)+'px;">';

                OutHtml += '    <a href="'+link+'" target="_blank" style="text-decoration:none">';

                OutHtml += '            <div style="width: '+(OneAdsWidth-16)+'px;cursor:pointer;font-size:12px;padding: 4px 1px 4px 7px; white-space: nowrap; text-align: center; font-weight: bold; color: blue;white-space:nowrap;overflow:hidden">';
                OutHtml +=                     title;
                OutHtml += '            </div>';
                OutHtml += '            <div style="cursor:pointer;padding: 1px; display: block; float: right; width: '+imgWidth+'px;">';
                OutHtml += '                <img src="'+img+'" style="border:0px;padding:0px;margin:0px;width:'+imgWidth+'px;height:'+imgWidth+'px;">';
                OutHtml += '            </div>';
                OutHtml += '            <div style="padding: 1px; display: block; float: right; width: '+(OneAdsWidth-13-imgWidth)+'px; text-align: right;overflow:hidden">';
                OutHtml += '                <div style="overflow:hidden;cursor:pointer;padding: 2px 3px; line-height: 17px; height: '+(imgWidth-3)+'px; text-align: justify;color:#000;direction:rtl">';
                OutHtml +=                         description;
                OutHtml += '                </div>';
                OutHtml += '            </div>';

                OutHtml += '    </a>';

                OutHtml += '</td>';
            }
            
            var Out = '<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" style="width:'+(OneAdsWidth*adsCnt)+'px;"><tr>'+OutHtml+'</tr></table>';
            
            Out = '<div style="text-align:center;padding:0px;margin:3px auto;">'+Out+'</div>';
            
            document.getElementById(adsTarget).style.height = (imgWidth+35)+'px' ;
            document.getElementById(adsTarget).innerHTML = Out ;
        }
    }
}
</script>
    <style>
        @font-face {
            font-family: 'Mihan-Iransans';
            src: url('/public/public/fonts/Iransans.eot');
            src: url('/public/public/fonts/Iransans.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
            url('/public/public/fonts/Iransans.woff2') format('woff2'),
            url('/public/public/fonts/Iransans.woff') format('woff'),
            url('/public/public/fonts/Iransans.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }
        @font-face {
            font-family: 'Mihan-IransansBold';
            src: url('/public/public/fonts/Iransans-Black.eot');
            src: url('/public/public/fonts/Iransans-Black.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
            url('/public/public/fonts/Iransans-Black.woff2') format('woff2'),
            url('/public/public/fonts/Iransans-Black.woff') format('woff'),
            url('/public/public/fonts/Iransans-Black.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }
        @font-face {
            font-family: 'Mihan-IransansLight';
            src: url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.eot');
            src: url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
            url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.woff2') format('woff2'),
            url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.woff') format('woff'),
            url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }
        @font-face {
            font-family: 'Mihan-Nassim';
            src: url('/public/public/fonts/Nassim.eot');
            src: url('/public/public/fonts/Nassim.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
            url('/public/public/fonts/Nassim.woff2') format('woff2'),
            url('/public/public/fonts/Nassim.woff') format('woff'),
            url('/public/public/fonts/Nassim.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }
        @font-face {
            font-family: 'Mihan-Koodak';
            src: url('/public/public/fonts/Koodak.eot');
            src: url('/public/public/fonts/Koodak.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
            url('/public/public/fonts/Koodak.woff2') format('woff2'),
            url('/public/public/fonts/Koodak.woff') format('woff'),
            url('/public/public/fonts/Koodak.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }
        @font-face {
            font-family: 'Mihan-Yekan';
            src: url('/public/public/fonts/Yekan.eot');
            src: url('/public/public/fonts/Yekan.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
            url('/public/public/fonts/Yekan.woff2') format('woff2'),
            url('/public/public/fonts/Yekan.woff') format('woff'),
            url('/public/public/fonts/Yekan.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }
        @font-face {
            font-family: 'FontAwesome';
            src: url('/public/public/fonts/fontawesome_webfont.eot');
            src: url('/public/public/fonts/fontawesome_webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
            url('/public/public/fonts/fontawesome_webfont.woff2') format('woff2'),
            url('/public/public/fonts/fontawesome_webfont.woff') format('woff'),
            url('/public/public/fonts/fontawesome_webfont.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }


        

        /* Smartphones (portrait and landscape) ----------- */

        /*
        @media only screen and (max-width : 480px) and (min-width : 320px) {
            .sabaClick_advert__wrapper{
                display:block;
            }
            .sabaClick_advert__inner{
                max-width: 90%;
                margin: 0 5%;
            }
        }
        */

    </style><html>
    <head>
<meta name="google-site-verification" content="lna1vYM5_DbCFqsncBic9Nl9Zif8WdJHt4dXKSF7QNQ" />
<meta name="google-site-verification" content="1Lhth7mglIIroHRV6UQJHq4ayAfUiBVwrXZP88HE3T4" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
        <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"/>
        <title>باران چت ، چت  باران ، باران چت اصلی</title>
    <meta content="چت باران,باران چت,چت قشم,قشم چت,گپ باران,باران گپ,کیش چت,چتروم کیش,چت ناز,چت روم ناز,چت روم فارسی,چت فارسی ناز,سایت چت باران,برنامه چت ناز باران,سایت چت فارسی باران ناز , چت ناز , کیش چت ,چت روم ناز , باران چت , ناز , چت روم ناز قدیمی , کیش چت شلوغ , باران چتچت روم" name="keywords"/>
        <meta content="ناز باران چت بهترین چت روم فارسی ایرانی است که کاربران زیادی دارد و با این دامنه دوباره  لینک اول را در کلمات کیش چت,چت ناز,روم ناز,چت روم ناز باران,باران کیش چت,کیش چت اصلی,چت ناز,چت,کیش چت بزرگ,چت ناز,چت روم ناز,کیش چت,چت ناز,ناز باران چت,باران چت,چت باران,باران چت,باران گپ جدید,باران گپ,ناز گپ,نازی چت,چت نازی,چت روم نازی,ناز کیش چت,نازنین چت,پارس کیش چت,کیش چت,چت دلناز,چت روم دلناز به خود اختصاص داد" name="description"/>


        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.rumbarun.ml/theme/theme40/css/login.css"/>
         <!--
        body {text-align: center ; direction: rtl ;margin: 0px ;padding: 0px ;font-family: Tahoma ;font-size: 10px ;background-color:#FFFFFF}
        a {text-decoration: none ;color: #0000FF ;}
        a:hover {text-decoration: none ;color: #CC0000 ;}
        -->
    
    </head>
<style type="text/css">
    .gradient {
       filter: none;
    }
@media screen and (max-width: 1000px){
    #wrapper {background-color:white;height:300px;position:relative;width:100%;max-width:100%;padding:0px;margin:0px;}
    #loginbox {background-color:#fafafa;width:100%;height:100%;position:relative;text-align:center;display:block;}
    #luster {background-color:#2196f3;width:100%;margin:0px;height:auto;max-width:100%;}
    #menu_old {font-size:9pt;background-color:white;text-align:center;margin-top:10px;margin-bottom:10px;direction:rtl;color:gray;line-height:200%;padding-left:5px;padding-right:5px;}
    #firstspc {height:10px;}
#pop { display:none; }
 #tabliq { display:none;}
#ad-41 { display:none;}
#ad-40 { display:none;}
#ad-119 { display:none;}

}
@media screen and (max-width: 800px){
    #wrapper {background-color:white;height:300px;position:relative;width:100%;max-width:100%;padding:0px;margin:0px;}
    #loginbox {background-color:#fafafa;width:100%;height:100%;position:relative;text-align:center;display:block;}
    #luster {background-color:#2196f3;width:100%;margin:0px;height:auto;max-width:100%;}
    #menu_old {font-size:9pt;background-color:white;text-align:center;margin-top:10px;margin-bottom:10px;direction:rtl;color:gray;line-height:200%;padding-left:5px;padding-right:5px;}
    #firstspc {height:10px;}
}
</style>
<style type="text/css">
.ads_down_chatbaran {height:70px;}
</style>

<body onclick="location.href='http://www.rumbarun.ml'" class="body_pcparsi_parham_chatbaran">
<div id="box_asli_parham_pcparsi_pcserver_chatbaran">
<div id="header_index_chatbaran_pcparsi_parham"></div>
<div id="head_menu_pcserver_chatbaran_parham"><div id="cssmenu_chatbaran_parham">
<ul>
    
    <li><a href="/" target="_blank" title="صفحه اصلی"><span>صفحه اصلی</span></a></li>
   <li><a href="/users" target="_blank" title="امتیازات کاربران"><span>امتیازات کاربران</span></a></li>
   <li><a href="/register" target="_blank" title="عضویت"><span>عضویت</span></a></li>
  <li><a href="/resetpw" target="_blank" title="بازیابی رمز عبور"><span>بازیابی رمز عبور</span></a></li>
  <li><a href="http://TarhPardaz.org/" target="_blank" title="طراحی چت روم"><span>طراحی چت روم</span></a></li>
  <li><a href="/contact" target="_blank" title="تماس با مدیران چت روم"><span>تماس با مدیران چت روم</span></a></li>
   
 
   
</ul>
</div></div>
<div class="div_down_pcparsi">
<div id="chatbaran_div_rast_parham">
<p align="center"><a href="/register/" rel="nofollow" target="_blank"><img border="0" src="/theme/theme40/images/reg.png" width="184" height="102"></a></p>
<center>
<font size="2" color="white"><strong></strong></font>
    <br /><br />
    <font size="2" color="white"><strong></strong></font>
    <br /><br />

</center>
</div>

<div id="chatbaran_div_left_pcserver">
<right>
<font color="white">

<font size="3" color="#ffffff"><strong>افراد آنلاین : <font size="3" color="#84FF00">14</font> نفر</strong></p></font>

<hr>
</right>
</font>
    <br /><br />
    <font size="2" color="white"><strong></strong></font>
    <br /><br />

    <br /><br /></center>

    
     </div>
<div id="pcparsi_center_chatbaran_parham">
<div align="center">
<font size="3" color="yellow"><strong>اگر برای اولین بار وارد این چت روم میشوید و تاکنون عضو نشده اید در صورت درخواست رمز از شما به اخر اسم خود عدد اضافه کنید و وارد شوید مثل طرح پرداز 1</strong></font></div>
<br>
<div id="box_input_index_parham_pcparsi_chatbaran">
 <div id='members-login' >


<form id="form" onsubmit="return login(this);" action="">
    <input type="hidden" name="token" value="a0f5a26049396835f82a3c5e81f8cfbe" /><input type="hidden" name="fc1f67cb9787d45053c06304d1921adb" value="162657885336d707472c62386d5766f3" /><input type="hidden" name="4b6bde98657dcbf9ef6b1a60b376245b" value="57aaf98042cfe63df4930e9407ba412d" /><input type="hidden" name="a0f5a26049396835f82a3c5e81f8cfbe" value="b96e96a5ee5c0e7d9fa79d3412843466" />

 
  نام شما: <input class="inp_style" type="text" name="username" id="username" value="" maxlength="200" style="font-family:Tahoma" />
                            <br />
                            <div id="lay_pw" style="display:none">
                                &#1585;&#1605;&#1586; &#1608;&#1585;&#1608;&#1583;
                                <br />
                                <input class="inp_style" type="password" name="password" value="" id="password" />
                                <br />
                            </div>
                            <div id="lay_security_question" style="display:none"><div id="question"></div><input class="inp_style" type="text" name="security_answer" value="" id="security_answer" /></div><div id="lay_hide" style="display:none">
                                <font color="#FFFFFF">
                                    <font size="2" face="Tahoma">
                                        &nbsp;مخفی
                                    </font>
                                </font>
                                <font color="#FFFFFF" face="Tahoma">
                                    <input type="checkbox" name="hide" value="1" />
                                </font>
                                <font size="2" face="Tahoma" color="#FFFFFF">
                                    <br />
                                </font>
                            </div>
                            <div id="lay_gender">
                                جنسیت :
                                <select class="inp_style2" id="gender" name="gender" size="1" style="font-family:Tahoma">
                                    <option value="1" style="padding-right:5px;text-align:right;">
                                        پسر
                                    </option>
                                    <option value="2" style="padding-right:5px;text-align:right;">
                                        دختر
                                    </option>
                                </select>
 <br/></div>
 <input class="bot_chatbaran_parham_pcserver" type="submit" id="submit_button" name="go" value="ورود به چت روم"/>
 </form>
 
  </div>
  <div id='members-resetpw' style='display:none'>
  <form id="resetpw" style="margin:0" action="javascript:;">
    برای بازیابی پسورد خود باید ایمیل حود را در کادر زیر وارد کنید
    <br> ایمیل تایید برای شما ارسال میشود
    <br>
    ایمیل شما: <input class="inp_style" type="text" dir="ltr" name="email" id="email" value="" maxlength="25" style="font-family:Tahoma"/>
   <input class="bot_chatbaran_parham_pcserver" type="submit" id="submit_button" name="go" value="بازیابی پسورد"/>
 </form>
 <button id="show_login"> صفحه ورود </button>
  </div><br>
<br><br><br>
<div id="pcserver_chatbaran_ghavanin">
  <p><font size="1" color="#ffffff">قوانین چت روم:</font><br/>
    1- این چت روم دارای اسکریپت اختصاصی و 24 ساعت تحت کنترل ناظران است.<br/>
    2- ورود با اسامی نادرست( نظیر x و غیر اسلامی) و افراد منحرف و با تفکر غلط ممنوع بوده و درصورت ورود همان لحظه اخراج خواهی شد<br/>
    3- بحث سیاسی، جنسی،شوخی بی مورد،جک وتوهین ممنوع میباشد<br/></p>
</div>
</div>
</div>
<font size="3" color="yellow"><strong></strong><font>
</div>
</div><!--end box asli-->
<center>  
</div>
</div>

<style type="text/css"> height: 100%; margin: 0px auto; color:#1F4F1E; .rooms:hover , .rooms_not_allowed:hover{ box-shadow:inset 0 5px 10px rgba(0,0,0,.3), 0 0 15px #ff0000; -moz-transition: all 0.5s ease-in; } img:hover{ box-shadow:inset 0 5px 10px rgba(0,0,0,.3), 0 0 15px #ff0000; -moz-transition: all 0.5s ease-in; border-radius:10px; } </style>
</p>
</center>
<br><br>
    <div align="center"><style type="text/css"> height: 100%; margin: 0px auto; color:#1F4F1E; .rooms:hover , .rooms_not_allowed:hover{ box-shadow:inset 0 5px 10px rgba(0,0,0,.3), 0 0 15px #ff0000; -moz-transition: all 0.5s ease-in; } img:hover{ boxshadow:inset 0 5px 10px rgba(0,0,0,.3), 0 0 15px #ff0000; -moz-transition: all 0.5s ease-in; border-radius:10px; } </style> <style type="text/css"> height: 100%; margin: 0px auto; color:#1F4F1E; .rooms:hover , .rooms_not_allowed:hover{ box-shadow:inset 0 5px 10px rgba(0,0,0,.3), 0 0 15px #ff0000; -moz-transition: all 0.5s ease-in; } img:hover{ box-shadow:inset 0 5px 10px rgba(0,0,0,.3), 0 0 15px #ff0000; -moz-transition: all 0.5s ease-in; border-radius:10px; } </style><br><style>margin:0 auto;</style>
<br><style>margin:0 auto;</style><a href="http://rumbaruni.ir/" title="چت">چت</a>،<a href="http://rumbaruni.ir" title="چت روم">چت روم</a>،<a href="http://rumbaruni.ir" title=" نازچت"> نازچت</a>،<a href="http://rumbaruni.ir" title="چت">چت </a>،<a href="http://rumbaruni.ir" title="چت روم فارسی">چت روم فارسی</a>،<a href="http://rumbaruni.ir" title="چت باران">چت باران </a>،<a href="http://rumbaruni.ir" title="نازباران چت">نازباران چت</a>،<a href="http://rumbaruni.ir" title="چت روم فارسی">چت روم فارسی</a>،<a href="http://rumbaruni.ir" title="چت ناز">چت ناز</a>
<span style="font-size:13px;"><h1><a href="http://rumbaruni.ir" alt="ناز باران چت" title="ناز باران چت">ناز باران چت</a></h1></span>
<span style="font-size:12px;"><h2><a href="http://rumbaruni.ir" alt="باران چت" title="باران چت">باران چت</a></h2></span>
<span style="font-size:12px;"><h3><a href="http://rumbaruni.ir" alt="باران چت" title="باران چت">باران چت</a></h3></span>
<span style="font-size:8px;"><h4><a href="http://rumbaruni.ir" alt="چت روم" title="چت روم">چت روم</a></h4></span>
<p style="text-align: center;margin-top:15px;">
  <span style="font-size:10px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;color:#ddd">کلمات چتی : </span><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"> <a href="http://rumbaruni.ir/" alt="ناز باران چت" title="ناز باران چت">ناز باران چت</a> ، <a href="http://rumbaruni.ir/" alt="باران چت" title="باران چت">باران چت</a> ، <a href="http://rumbaruni.ir/" alt="چت ناز" title="چت ناز">چت ناز</a> ، <a href="http://rumbaruni.ir/" alt="چت روم فارسی" title="چت روم فارسی ">چت روم فارسی </a>، <a href="http://rumbaruni.ir/" alt="باران چت" title="باران چت">باران چت </a> ، <a href="http://rumbaruni.ir/" alt="چت" title="چت">چت</a> ، <a href="http://rumbaruni.ir/" alt="چت روم" title="چت روم">چت روم</a> ، <a href="http://rumbaruni.ir/" alt="شلوغ چت" title="شلوغ چت">شلوغ چت</a> ، <a href="http://rumbaruni.ir/" alt="چت باران" title="چت باران">چت باران</a>
</body>
</p><div style="display:none"><br><br><br><span class="seo"><span style="font-size:99px;"><strong><a <div="" title="چت" style="display:none;">,چت,چت روم,چت روم فارسی,باران چت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

 • چت

  مهر چت , چت حيران ,چت مهر www.heyran-chat.pro/     Translate this page مهر چت ,...

 • خاص چت

  چت|‌چتروم|‌چت روم|‌خاص چت|‌چت روم خاص|‌خاص چت اصلی|‌حیران چت|باران چت|‌مهر چت|‌ناز چت|‌اتریس...

 • مهر چت

  چت|‌چتروم|‌چت روم|‌مهر چت |‌مهر چت اصلی|‌چت روم مهر ‌|حیران چت |‌ققنوس چت|‌ناز چت |‌مهر چت|‌موشی...

 • درگهان چت

  چت|‌چتروم|‌چت روم|‌چتروم درگهان|‌درگهان چت اصلی|حیران چت |‌ققنوس چت|‌ناز چت |‌مهر چت|‌موشی چت|‌نخ...

 • ناز چت

  چت|‌چتروم|‌چت روم|‌حیران چت|‌ناز چت|‌دریا چت|‌مهر چت|‌ناقلا چت|‌اتریس چت|‌سادات چت|‌تهران...

 • عسل چت

  چت|‌چتروم|‌چت روم|‌عسل چت|‌چتروم عسل |‌عسل چت اصلی|حیران چت |‌ققنوس چت|‌ناز چت |‌مهر چت|‌موشی...

 • چت روم فارسی

  چت|‌چتروم|‌چت روم|‌حیران چت |‌ققنوس چت|‌ناز چت |‌مهر چت|‌موشی چت|‌نخ چت|‌ناقلا چت|‌مرام...